Autentificare bibliotecari/CDI
Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE Imprimare Email

INFORMARE

 

Pe perioada stării de alertă, conform HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 476 din 16 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 16 iunie 2020, activitatea în cadrul Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare se va desfăşura după cum urmează:

 

 • Activitatea angajaţilor din cadrul Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare se va desfăşura între orele 8,00 - 16,30, de luni până joi şi vineri, între orele 8,00 - 14,00.
 • Programul cu publicul se va desfăşura între orele 9,00 – 13,00.

 

 

Accesul publicului în incinta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, pentru depunerea/ preluarea de de documente care nu pot fi transmise prin mijloace electronice sau curier, va fi permis doar pe intrarea principală a Casei Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6 şi se va realiza doar pe baza unei programări telefonice, la nr. de telefon 0361801065, sau la anagajaţii Casei Corpului Didactic „Satu Mare”, care sunt responsabili pentru preluarea documentelor respective, iar acestea vor fi preluate de la intrarea în instituţie de un angajat al Casei Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, pe baza programării stabilite.

Accesul în instituţie este permis numai după instituirea măsurilor pentru organizarea activităţii, astfel:

 

 • asigurarea triajului epidemiologic: termometrizare şi antecedente personale (nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depăşeşte 37,3 grade Celsius);
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;
 • purtarea obligatorie a măştii de protecţie, de la intrarea în incinta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare.

 

Director,

Prof. Monica-Liliana Chiş

 

 

Casa Corpului Didactic Satu Mare este unitate conexă a Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse umane şi Reţea Şcolară Naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, iar pe plan local este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.

Casa Corpului Didactic Satu Mare promovează inovaţia, creativitatea, calitatea şi mişcarea pentru reform. Instituţia noastră îşi propune să furnizeze:

 • Servicii de formare continuă de calitate, în beneficiul întregului personal din învăţământul preuniversitar, pe care-l consideră partenerul cel mai interesat;
 • Activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale, valorizând potenţialul uman de care dispune învăţământul preuniversitar sătmărean şi satisfăcând cât mai deplin nevoile acestuia.

 

 
MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE Casei Corpului Didactic Satu Mare Imprimare Email

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.

Funcţiile casei corpului didactic sunt:
a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;
b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;
c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;

Citeşte mai mult...
 
DOMENII DE ACTIVITATE şi tipuri de activităţi organizate şi desfăşurate Imprimare Email

Domeniul formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cuprinde, în principal, următoarele activităţi:
a) propunerea spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a ofertei de formare continuă anuală;
b) organizarea de programe de formare continuă;
c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă;
d) evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite;
e) monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate.

Domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale cuprinde, în principal:
a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai  centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;
b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;
c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);
d) consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.

Domeniul informare, documentare, consultanţă cuprinde, în principal, următoarele activităţi:

Citeşte mai mult...
 

Noutăţi

 • Training proiect REALITATEA VIRTUALĂ UNEȘTE CARPAȚII – LABORATOR SCOLAR INTERACTIV

  În baza parteneriatului dintre Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare și Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare

  Lansăm apelul pentru înscrierea cadrelor didactice din municipiul Satu Mare (învățământ gimnazial și primar) la trainingul organizat în cadrul Proiectului  VIRTUAL REALITY UNITES CARPATHIANS: INTERACTIVE SCHOOL LABORATORIES cu numărul  2SOFT/1.1/137-REALITATEA VIRTUALĂ UNEȘTE CARPAȚII – LABORATOR SCOLAR INTERACTIV din Programul Operațional Comun Ro-Ua 2014-2020.

 • Program de formare continuă „Resurse educaționale deschise”

  Stimați colegi,

  Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează programul de formare continuă „Resurse educaționale deschise”, cu durata de 10 ore, formator prof. dr. Cziprok Claudia.

 • Curs de formare avizat „Platforma GSUITE”

  Stimați colegi,

  Casa Corpului Didactic Satu Mare va derula cursul de formare avizat „Platforma GSUITE”, cu o durată de 27 de ore, formator: prof. metodist Arsu Gabriel.

   

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00

AUDIENŢE DIRECTOR CCD
Luni: 11.00 - 14.00
Miercuri: 11.00 - 14.00

PROGRAM CU PUBLICUL (serviciul SECRETARIAT)
Luni, Marți: 8.00-9.00; 14.00-16.00
Miercuri: 14.00-16.30
Joi: 8.00-9.00; 14.00-18.00

(serviciul BIBLIOTECĂ)
Luni, Marți, Joi: 9.00 - 14.00
Miercuri: 11.00 - 14.00

Consultanță personal CDI/ biblioteci:
Luni: 16.00 - 18.00
Marți: 17.00 - 18.00
Miercuri: 16.00 - 18.00